Komunikat Burmistrza Nowego Tomyśla

Burmistrz Nowego Tomyśla, informuje, że stosownie do treści § 2 uchwały Nr LVIII/508/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wnioski do projektu budżetu gminy na rok 2016 - złożone przez podmioty wymienione w tym paragrafie - są w trakcie rozpatrywania. Informacja o sposobie ich załatwienia zostanie  przekazana wnioskodawcom po dniu 15 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2016 rok.

Przetarg na budowę ul. Olchowej

Gmina Nowy Tomyśl ogłosiła przetarg na budowę drogi gminnej – ul. Olchowej w Nowym Tomyślu.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.  Termin składania ofert – 19.10.2015 r., godz. 10.00.
 

Ankietyzacja w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Szanowni Mieszkańcy, Gmina Nowy Tomyśl przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – dokumentu strategicznego, opisującego kierunki działań zmierzających między innymi do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia kosztów energii.

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych na okres 3 lat

Zarząd Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Tomyślu na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Nowego Tomyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych na okres 3 lat.
Szczegóły:  http://bip.nowytomysl.pl/Article/id,966.html

Fundusze unijne dla szkół i uczelni

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu organizuje kolejne spotkanie z cyklu „Środa z Funduszami” . Tym razem będzie ono skierowane na tematykę pozyskiwania dotacji dla szkół i uczelni.

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

19 października 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu odbędzie się posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Głównym tematem spotkania będzie zaopiniowanie Programu współpracy Gminy Nowy Tomyśl  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2016 rok.

Konkurs fotograficzny „Dbam o swoje piersi”

15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi ustanowiony przez Europejską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi (Europa Donna). Jego celem jest przypominanie o istotnym wpływie stylu życia na zdrowie piersi, możliwościach zapobiegania zachorowaniom na raka piersi oraz o roli wczesnego wykrywania w procesie leczenia raka piersi.

Sławomir Kmiecik w Nowym Tomyślu

„Mitem jest twierdzenie, że nie istnieje takie zjawisko społeczne, jak pamięć o Lechu Kaczyńskim. Zawartość tej książki, czyli setki przykładów rozmaitych upamiętnień Prezydenta, obala, choć trzeba by raczej powiedzieć, że roznosi w pył to fałszywe, lecz narzucane Polakom wyobrażenie”

Nowotomyskie inspiracje

W czwartek, 1 października 2015 r. w Galerii na Piętrze nowotomyskiej biblioteki odbył się wernisaż otwierający poplenerową wystawę prac powstałych podczas Międzynarodowego Pleneru Malarsko- Fotograficznego „Nowotomyskie inspiracje”, zorganizowanego przez Gminę Nowy Tomyśl na terenie „Fundacji hOlendry” w Nowej Róży.