Rewitalizacja Parku Kultury i Wypoczynku – spotkanie koncepcyjne

W dniu 23 lipca br. w holu Nowotomyskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowane zostały koncepcje dotyczące rewitalizacji nowotomyskiego Parku Kultury i Wypoczynku. Autorami prac są studenci i dyplomanci z Pracowni Projektowania Struktur Krajobrazu Regionalnego z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Badania naukowe na terenie wsi Cicha Góra

W dniu 20 lipca br. we wsi Cicha Góra rozpoczęły się warsztaty inwentaryzacyjno - badawcze zorganizowane przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Akademię Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Uczestnikami warsztatów są studenci i pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Uniwersytet Zielonogórski.

Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - spotkanie informacyjne

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej  z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
Czas i miejsce spotkania:
29 lipca 2015 r. w godzinach od 10:00 do 13:00,
sala szkoleniowa nr 11 Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33 (budynek B, parter).

Wycinka drzew w Parku Kultury i Wypoczynku

W Parku Kultury i Wypoczynku rozpoczęła się wycinka drzew rosnących wzdłuż alei prowadzącej od ulicy Topolowej. Przedsięwzięcie to ma na celu uporządkowanie drzewostanu wraz zaplanowaniem nasadzenia szlachetniejszych gatunków drzew. Wycinka służyć będzie również przygotowaniu terenu pod prace budowlane mające na celu wykonanie brukowanej alei kończącej się rondem z wizerunkiem herbu Nowego Tomyśla.

http://nowytomysl.pl/wiadomosci/wydarzenia/ogloszenie-przetargu-na-utwar...

Kładka pieszo – rowerowa nad przejazdem kolejowym

Zamknięty przejazd kolejowy w Nowym Tomyślu to nie tylko problem kierowców pojazdów mechanicznych. Utrudnienia spotykają również pieszych oraz rowerzystów.

Chcąc poprawić obecną sytuację, burmistrz Włodzimierz Hibner podjął działania mające na celu zbudowanie kładki pieszo-rowerowej nad przejazdem kolejowym. Został już wykonany wstępny projekt, który zakłada wejście na kładkę schodami oraz wjazd windami. Obecnie został on skierowany do zaopiniowania przez odpowiednią spółkę PKP.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

W załączeniu przedstawiamy Państwu rozkład jazdy komunikacji miejskiej na okres wakacji, od 02.07.2015 r. do 31.08.2015.

Konkurs "Zabierz Flagę na wakacje - II edycja"

Serdecznie zapraszamy do udziału w wakacyjnym konkursie „Zabierz Flagę na wakacje – II edycja”

Dla autorów najciekawszych prac czekają wartościowe nagrody.

 

Wakacje z NOK-iem - aktualne wydarzenia

Nowotomyski Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia warsztatowe organizowane podczas letnich wakacji. Szeroki wachlarz zajęć pozwali każdemu znaleźć coś dla siebie, a także rozwinąć swoje talenty i zainteresowania, a może odkryć także nowe. W załaczeniu prezentujemy program na lipiec.

Wakacyjne grillowanie przy wielkim ekranie

Nowotomyski Ośrodek Kultury zaprasza na Wakacyjne Grillowanie przy Wielkim Ekranie – 31 lipca, star o godz. 19.00.
 

Ogród w Nowym Tomyślu najpiękniejszy

 
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 140 ust. 1 statutu PZD i uchwały nr 99/2015, w dniu 15 lipca 2015 r. podjęło uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Rodziny Ogród Działkowy Roku 2015”.
Pierwsze miejsce i tytuł Najlepszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Roku 2015 zajął ROD im. K. Świerczewskiego w Nowym Tomyślu.
Więcej informacji na stronach:
http://nowytomysl.nowinylokalne.pl/rod-im-karola-swierczewskiego-ogrodem...