K o m u n i k a t

Szanowni Mieszkańcy Nowego Tomyśla!  W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym, które należało unieważnić oraz wygaśnięciem z końcem roku 2014 umowy zawartej pomiędzy gminą Nowy Tomyśl, a przewoźnikiem na świadczenie usług w zakresie obsługi komunikacji miejskiej w Nowym Tomyślu, od 1 stycznia 2015 roku, aż do odwołania, nastąpi przerwa w funkcjonowaniu lokalnego transportu zbiorowego.

Zmiana godzin pracy USC w dniu 20.12.2014

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu
informuje, iż z uwagi na udzielane śluby cywilne
biuro urzędu w dniu 20 grudnia 2014r. (sobota)
czynne będzie w godzinach
od 7.30 do 10.30
oraz od 14.45 do 15.30.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
 

I N F O R M A C J A o pracy Urzędu Miejskiego (ul. Poznańska 33) i Urzędu Stanu Cywilnego (budynek NOK-u przy ul.Tysiąclecia 3) w dniach 24 i 27 grudnia 2014 roku

Uprzejmie informuję, że :
Urząd Miejski w dniach 24 i 27 grudnia 2014 r.  będzie  nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny dnia 24 grudnia 2014 r. w godz. 8.oo – 12.oo oraz dnia 27 grudnia 2014 r. w godz. 9.oo – 11.oo.
 
Przepraszam  za powstałe utrudnienia
 
Burmistrz Nowego Tomyśla
(-)   Włodzimierz Hibner

K O M U N I K A T - Wywóz odpadów komunalnych w okresie świątecznym oraz harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2015

K O M U N I K A T - Wywóz odpadów komunalnych w okresie świątecznym.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2015 rok

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Nowy Tomyśl. Oferty można składać do dnia 30 grudnia 2014 roku. Szczegóły konkursu ofert zamieszczone zostały w Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (w załączeniu).

Wywieśmy flagę na 96. rocznicę powstania wielkopolskiego 1918/19

27 grudnia 2014 roku mija 96. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego 1918/19, w związku z tym zachęcamy do wywieszenia tego dnia flag narodowych. Jest to rocznica zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918/19, choć jak błędnie się często określa - jedynego! My Wielkopolanie, możemy się szczycić także innym zwycięskimi powstaniami z 1806 czy 1809 roku. Zatem z dumą i świadomością doniosłej chwili, wywieśmy nasze narodowe flagi. Nakłaniajmy przy okazji wszystkich innych do postąpienia w podobny sposób, aby uczcić pamięć powstańców wielkopolskich!

Świątecznie, a przy okazji bezpiecznie.

Podczas Festynu Rodzinnego „W oczekiwaniu na Boże Narodzenie” oraz IV-go Kiermaszu Świątecznego Pachnącego Piernikiem również Strażnicy Miejscy zmienili się przy okazji zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa w  Mikołajów. W czasie imprezy rozdali bowiem ponad 500 szt. opasek odblaskowyck, aby poprawić bezpieczeństwo zarówno dzieci jak i dorosłych . Miejmy nadzieję, że odblaski będą służyły mieszkańcom i wpłyną na  poprawę ich bezpieczeństwa.

Wybieramy najpiękniej oświetlone miasto

Głos Wielkopolski zaprasza mieszkańców Wielkopolski do udziału w plebiscycie na najpiękniej oświetlone miasto. W gonie miast, na które można oddać swój głos znajduje się także Nowy Tomyśl. TUTAJ link do głosowania.

Niezwykłe oczekiwanie na Boże Narodzenie

Festyn Rodzinny „W oczekiwaniu na Boże Narodzenie” oraz IV Kiermasz Świąteczny Pachnący Piernikiem przeszły do historii. 14 grudnia 2014 r. za sprawą Gminy Nowy Tomyśl, Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Nowotomyskiego Ośrodka Kultury zostało zorganizowane to wydarzenie.

Nowotomyska bożonarodzeniowa stajenka

Już po raz czwarty z okazji Świąt Bożego Narodzenia na placu Chopina w Nowym Tomyślu postawiona została bożonarodzeniowa stajenka.
 
W szopce znajdują się figury Świętej Rodziny. Figury są interaktywne. Dzięki ich konstrukcji można dokonywać zmiany pozycji poszczególnych postaci. Na okres od 24 do 29 grudnia 2014 roku w stajence zamieszkają zwierzęta z nowotomyskiego ogrodu zoologicznego: osiołki, owieczki bretońskie i kózki syryjskie, które niewątpliwie będą atrakcją dla najmłodszych nowotomyślan.