Wyjazd szkoleniowy na Litwę

Wyjazd szkoleniowy na Litwę

W dniach 13 - 17 maja 2017 r. burmistrz Nowego Tomyśla uczestniczył w wyjeździe szkoleniowym na Litwę, organizowanym przez Stowarzyszenie WOKISS. Celem wyjazdu było przybliżenie uczestnikom roli i zadań litewskiej administracji samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań wpływających na stały rozwój społeczno-gospodarczy wybranych rejonów. Program merytoryczny oparty został na bezpośrednich wizytach w wybranych samorządach i spotkaniach z reprezentantami władz lokalnych. Realizowany był na obszarze rejonów: Wileńskiego (ziemskiego), Solecznickiego i Trockiego.

W trakcie zaplanowanych spotkań i prelekcji przedstawione zostały przykłady aktywności samorządów, będące efektem wykorzystania funduszy UE w okresie 2007-2013, jak i plany ich dalszego rozwoju, w oparciu o aktualną perspektywę finansową na lata 2014-2020. Całość uzupełniona została zwiedzaniem najciekawszych obiektów Wilna, Kowna i Trok.

Galeria: 
Wyjazd szkoleniowy na Litwę
Wyjazd szkoleniowy na Litwę
Wyjazd szkoleniowy na Litwę
Wyjazd szkoleniowy na Litwę