Sprawozdanie z realizacji projektu pod hasłem „Sport i zabawa bez uzależnień”

Sprawozdanie z realizacji projektu pod hasłem „Sport i zabawa bez uzależnień”

Od kwietnia do listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu realizowany był projekt pod hasłem „Sport i zabawa bez uzależnień”. Projekt dofinansowany był ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas trzecich i czwartych. Realizacja projektu obejmowała zajęcia rekreacyjno – sportowe i profilaktyczne. W czasie zajęć poruszano zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień, w szczególności przeciwdziałania zjawisku alkoholizmu i narkomanii. Podejmowano również tematy dotyczące zdrowego stylu życia. Dzieci brały udział Turnieju Bowlingu i rajdach pieszych do Sękowa i Przyłęku pod hasłem „Ruch zamiast uzależnień”. Po raz kolejny odbył się wyjazd do Wolsztyna, podczas którego rozegrano mecze towarzyskie w piłkę nożną i dwa ognie z wolsztyńską Szkołą Podstawową nr 3. W ramach współpracy międzyszkolnej przeprowadzono dla uczniów SP1 i SP 2 z Nowego Tomyśla wspólne zajęcia sportowo – profilaktyczne. Dziewczęta uczestniczyły w rozgrywkach dwóch ogni, natomiast chłopcy rozegrali mecze piłki halowej w myśl hasła „ W piłkę gramy, od uzależnień uciekamy”.

Oprócz zorganizowanych imprez dzieci brały udział w cyklicznych zajęciach sportowych w formie gier i zabaw ruchowych i gier zespołowych.

Na podstawie obserwacji i frekwencji uczestników można stwierdzić, że zajęcia spełniły oczekiwania uczniów, dając im możliwość aktywnego wypoczynku oraz zwiększania wiedzy na temat uzależnień i negatywnych skutków dla zdrowia. Wszyscy uczniowie wyrazili chęć ponownego uczestnictwa w zajęciach sportowo – profilaktycznych.

Opiekunowie: Małgorzata Magdans i Anna Beyer

Galeria: 
Sprawozdanie z realizacji projektu pod hasłem „Sport i zabawa bez uzależnień”
Sprawozdanie z realizacji projektu pod hasłem „Sport i zabawa bez uzależnień”
Sprawozdanie z realizacji projektu pod hasłem „Sport i zabawa bez uzależnień”
Sprawozdanie z realizacji projektu pod hasłem „Sport i zabawa bez uzależnień”
Sprawozdanie z realizacji projektu pod hasłem „Sport i zabawa bez uzależnień”
Sprawozdanie z realizacji projektu pod hasłem „Sport i zabawa bez uzależnień”
Sprawozdanie z realizacji projektu pod hasłem „Sport i zabawa bez uzależnień”
Sprawozdanie z realizacji projektu pod hasłem „Sport i zabawa bez uzależnień”
Sprawozdanie z realizacji projektu pod hasłem „Sport i zabawa bez uzależnień”
Sprawozdanie z realizacji projektu pod hasłem „Sport i zabawa bez uzależnień”