Kościół parafialny w Sątopach pw. św. Andrzeja Boboli posiada już relikwie swego patrona

Kościół parafialny w Sątopach pw. św. Andrzeja Boboli posiada już relikwie swego patrona

Wprowadzenia relikwii męczennika i patrona Polski dokonał w sobotę 6 maja 2017 roku o godz. 18,00, abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Przewodniczył On także Mszy św. koncelebrowanej, przy bardzo licznie zgromadzonych wiernych. Relikwie (fragment kości św. Andrzeja) w uroczystej procesji zostały wniesione do świątyni. Procesja rozpoczęła się w budynku plebani. Na początku Mszy św. proboszcz ks. kanonik Paweł Szułcik, przywitał zaproszonych gości i parafian. Ksiądz Arcybiskup podczas wygłoszonej homilii przedstawił postać św. Andrzeja Boboli i Jego oddanie się Bogu i Matce Najświętszej. Zachęcając wiernych do wznoszenia modlitw do Boga za pośrednictwem św. Andrzeja Boboli powiedział, iż wprowadzenie Relikwii do świątyni, to jakby zaproszenie na nowo Patrona, nie tylko do świątyni, ale do naszych domostw i serc, by był naszym orędownikiem i wzorem. Dla Sątopskiej wspólnoty jest to zaszczyt, ale równocześnie zadanie, wpatrzenia się głębiej w osobę Patrona. Patron tejże parafii pokazuje, że Jego droga do świętości, poprzez męczeństwo, zakorzeniona była w oddawanej czci Matce Bożej i umiłowaniu Eucharystii. Dzięki sprowadzeniu relikwii św. Andrzeja Boboli, parafia z pewnością będzie otaczana jego wstawienniczą modlitwą. Ta skromna parafia jest wdzięczna swoim przodkom, iż wybrali oni św. Andrzeja Bobolę - patrona jedności i pokoju, w Kościele, w Polsce, a także w rodzinach.

Do uroczystości wprowadzenia Relikwii wspólnota parafialna przygotowywała się poprzez rekolekcje. Rekolekcjonista przybliżając postać Patrona zachęcał, by się z Nim zaprzyjaźnili, a wtedy On będzie wspierał ich w codzienności i pomagał wędrować do Boga.

Radując się uroczystością pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy włożyli swój trud w jej przygotowanie. Dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili tę uroczystość ks. abp., wszystkim kapłanom z dekanatu lwóweckiego oraz ks. rekolekcjoniście, służbie liturgicznej, władzom samorządowym, pocztą sztandarowym, służbą mundurowym, chórowi, dyrektorom szkół z gminy Nowy Tomyśl oraz dzieciom i młodzieży. Święty Andrzej Bobola, nasz Patron, niech wyprasza u Boga wiele łask, dla wszystkich, którzy się do Niego zwrócą.
 
Źródło: www.satopy.eu

Galeria: 
Kościół parafialny w Sątopach pw. św. Andrzeja Boboli posiada już relikwie swego patrona
Kościół parafialny w Sątopach pw. św. Andrzeja Boboli posiada już relikwie swego patrona
Kościół parafialny w Sątopach pw. św. Andrzeja Boboli posiada już relikwie swego patrona
Kościół parafialny w Sątopach pw. św. Andrzeja Boboli posiada już relikwie swego patrona
Kościół parafialny w Sątopach pw. św. Andrzeja Boboli posiada już relikwie swego patrona
Kościół parafialny w Sątopach pw. św. Andrzeja Boboli posiada już relikwie swego patrona
Kościół parafialny w Sątopach pw. św. Andrzeja Boboli posiada już relikwie swego patrona
Kościół parafialny w Sątopach pw. św. Andrzeja Boboli posiada już relikwie swego patrona
Kościół parafialny w Sątopach pw. św. Andrzeja Boboli posiada już relikwie swego patrona