Wyniki VII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - Gmina Nowy Tomyśl otrzyma dofinansowanie

Wyniki VII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” -  Gmina Nowy Tomyśl otrzyma dofinansowanie

Złożony dnia 6 marca 2017 roku przez Gminę Nowy Tomyśl wniosek o przyznanie dofinansowania projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia budynku oraz poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym” w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” został rozpatrzony pozytywnie.

Konkurencja była bardzo duża. Do VII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" zgłoszono 303 projekty, ale jedynie 138 wniosków znalazło się na liście dofinansowanych. Wśród nich projekt z Gminy Nowy Tomyśl dotyczący zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym. W wyniku realizacji projektu poprawi się estetyka wsi oraz powstanie kompleksowa przestrzeń rekreacyjna, sprzyjająca organizacji wydarzeń integrujących mieszkańców wsi.

Zadane będzie realizowane przy współudziale środków zewnętrznych oraz środków pochodzących z budżetu gminy, w tym z funduszu sołeckiego, jak również z udziałem wkładu własnego mieszkańców wsi. Wartość projektu wynosi: 32.747,67 zł. Kwota dotacji: 18.247,00 zł.

 

 

Materiał: Anita Tomczak