Najnowsze w BIP

Subskrybuje zawartość
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu
Zaktualizowano: 49 min. 40 sek. temu

Wzory Dokumentów do pobrania

pt., 25/08/2017 - 21:45

Poniżej do pobrania aktualne wzory dokumentów oraz wniosków, wszystkie druki przygotowano w formacie pdf, poniżej zamieszczamy instrukcję pobierania.     

 1.Wniosek o wydanie warunków technicznych - os.fizyczne
Proszę kliknąć aby pobrać

2.Wniosek o wydanie warunków technicznych - os.prawne
Proszę kliknąć aby pobrać

3.Zgłoszenie odbioru technicznego
Proszę kliknąć aby pobrać

4.Zlecenie wymiany wodomierza
Proszę kliknąć aby pobrać

5.Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków os. fiz.
Proszę kliknąć aby pobrać

6.Protokół zdawczo-odbiorczy
Proszę kliknąć aby pobrać

 

Instrukcja:jak korzystać z pdf?

Regulacje Prawne

pt., 25/08/2017 - 21:43

Oferta Klubu Sportowego „Sam” Jastrzębsko Stare - tryb pozakonkursowy

czw., 24/08/2017 - 14:37

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Jastrzębsko Stare na sportowo”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Klubu Sportowego „Sam” Jastrzębsko Stare.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 31 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl