Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Nowotomyskiej Izby Gospodarczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Nowotomyskiej Izby Gospodarczej

26 kwietnia br. w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyło się sprawozdawczo- wyborcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Nowotomyskiej Izby Gospodarczej. Do udziału w spotkaniu w charakterze gościa zaproszony został Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner. Podczas obrad przedstawiono między innymi sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, przedstawiono informacje o działalności Sądu Arbitrażowego, a także przeprowadzono wybory Prezesa i członków Kolegium Sądu oraz członków Komitetu Nominacyjnego.
Nowotomyska Izba Gospodarcza zrzesza 76 przedsiębiorców z powiatu nowotomyskiego.
21 kwietnia br. Gmina Nowy Tomyśl współorganizowała z Nowotomyską Izbą Gospodarczą konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt. Aktualne problemy arbitrażu i mediacji w kraju i za granicą , która w tym roku zbiegła się się z obchodami 10-lecia powstania Sądu Arbitrażowego.

Galeria: 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Nowotomyskiej Izby Gospodarczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Nowotomyskiej Izby Gospodarczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Nowotomyskiej Izby Gospodarczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Nowotomyskiej Izby Gospodarczej