Spotkanie w sprawie koncepcji rozbudowy nowotomyskiego zoo

Spotkanie w sprawie koncepcji rozbudowy nowotomyskiego zoo

Gmina Nowy Tomyśl przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa ogrodu zoologicznego na potrzeby edukacji społecznej w zakresie ochrony różnorodności biologicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody, poddziałanie 4.5.3 Ochrona różnorodności biologicznej. Planowany termin ogłoszenia konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - grudzień 2017.
W związku z powyższym dnia 7 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie, podczas którego omawiano koncepcję rozbudowy i przebudowy nowotomyskiego ogrodu zoologicznego. Projekt zakłada m.in. przebudowę i powiększenie ogrodu zoologicznego, zmiany organizacji systemu komunikacyjnego, podniesienie walorów estetycznych miejsca, nowe wejście oraz zwiększenie liczby gatunków zwierząt.