Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Zagospodarowanie otoczenia budynku oraz poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym”.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Zagospodarowanie otoczenia budynku oraz poprawa funkcjonalności  świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym”.

Dnia 30 czerwca 2017 r. burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner oraz skarbnik gminy Ludomira Śpiączka podpisali umowę o udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia budynku oraz poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym”. Wartość projektu: 32.747,67 zł. Dotacja: 18.247,00 zł.
 
W wyniku realizacji projektu zagospodarowany zostanie teren przy sali wiejskiej w Jastrzębsku Starym. Zaplanowane do wykonania zadania to m.in.:

  • utwardzenie terenu z kostki brukowej wokół wejścia głównego do świetlicy wiejskiej oraz z tyłu świetlicy,
  • ustawienie blaszanego budynku gospodarczego, pełniącego funkcję magazynu,
  • wykonanie nasadzeń roślin,
  • ustawienie ławek oraz stołu wykonanych i zamontowanych przez mieszkańców wsi.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy sprawi, że powstanie kompleksowa przestrzeń rekreacyjna, sprzyjająca organizacji wydarzeń integrujących mieszkańców wsi.