Komunikaty

Nowe tablice interaktywne dla szkół

Wrzesień okazał się miesiącem bardzo dobrych wiadomości w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Kolejna napłynęła z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Siedem naszych szkół wzbogaci się niebawem o nowe interaktywne tablice. Na ten cel pozyskaliśmy prawie 100 tys. złotych dotacji.

Ogłoszenie o przetargu na budowę lodowiska przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

Informujemy o przetargu nieograniczonym na:

Zaprojektowanie i budowę zintegrowanego boiska multisportowego z funkcją lodowiska przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Najbliższe posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu odbędzie się 5 października (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu (ul. Poznańska 33).
Jednym z punktów obrad będzie opiniowanie Programu współpracy Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w posiedzeniu Rady.

Nowy numer Teraz Nowy Tomyśl

Zapraszamy do lektury nowego numeru Teraz Nowy Tomyśl

Już wkrótce w Twoim domu.

17 projektów zakwalifikowano do głosowania w budżecie obywatelskim na 2018 r.

Zakończył się pierwszy etap działań związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok. Od 24 lipca do 31 sierpnia mieszkańcy naszej gminy składali propozycje projektów do realizacji w przyszłym roku. W tym okresie wpłynęło 19 wniosków: 12 na projekty inwestycyjne, na łączną kwotę 461 060,40 zł oraz 7 na projekty prospołeczne na kwotę 56 994,00 zł.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy na 2018 r.

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza rozpoczęcie konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2018 rok Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Znaleziono psa !

W lesie niedaleko Bukowca znaleziono zabłąkanego psa. Jeśli ktokolwiek może pomóc w ustaleniu właściciela psa lub będąc własicielm zwierzaka chce pieska odebrać, proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską w Nowym Tomyślu tel. 61 44 26 655.

Stworzenie Lokalnej Strategii Zdrowia Gminy Nowy Tomyśl

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety przygotowanej na potrzeby sporządzenia Lokalnej Strategii Zdrowotnej Gminy Nowy Tomyśl. Ankieta jest krótka i anonimowa, a jej wyniki posłużą jedynie do celów badawczych.
LINK DO ANKIETY: https://goo.gl/forms/Fv1hSwdZScvJmSXp2

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o ogłoszeniu II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory", skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poświęconego wyborom samorządowym, które odbędą się w 2018 roku (więcej informacji na plakacie poniżej).

Znaleziono psa

W rejonie posesji 45 oraz 46 na ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu znaleziono psa. Jeśli ktokolwiek może pomóc w ustaleniu właściciela psa lub chce zapewnić zwierzakowi nowy dom proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską w Nowym Tomyślu tel. 61 44 26 655.