Komunikaty

Wtorki z JPK_VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym

W każdym urzędzie skarbowym w listopadowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT.

Znaleziono kotkę

W rejonie os. Północ blok nr 9 w Nowym Tomyślu znaleziono potrąconą kotkę. Jeśli ktokolwiek może pomóc w ustaleniu właściciela lub chce zapewnić nowy dom kotce proszony jest o kontakt z Urzędem Miejskim w Nowym Tomyślu tel. 61 44 26 643.

Przetarg na budowę ul. Działkowej w Nowym Tomyślu

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu informuje o ogłoszeniu na roboty budowlane pn. Budowa nawierzchni ulicy Działkowej w Nowym Tomyślu. Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu komunikacyjnego z płyt drogowych w pasie drogowym ul. Działkowej.
 
Zamówienie obejmuje:

Poradnik "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych"

Ministerstwo Środowiska przygotowało poradnik dla obywateli "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych". Zawiera on praktyczne wskazówki oraz konkretne porady dotyczące odpowiedniego użytkowania domowych urządzeń grzewczych.
 
Zachęcamy do pobierania materiałów ze strony ministerstwa
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/poradnik-czyste-cieplo...

Budżet Obywatelski na 2018 rok – wyniki głosowania

Zakończyła się weryfikacja i liczenie głosów oddanych podczas głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania – protokół komisji w załączeniu.
 

Zmarł Druh Andrzej Kędzierski

Z przykrością zawiadamiamy, że w niedzielę 29 października br. w wieku 44 lat zmarł Druh Andrzej Kędzierski, długoletni Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sątopach i Skarbnik Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Nowym Tomyślu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 listopada br. o godzinie 13.00 w Sątopach.

Piec to nie śmietnik - szkolenie strażników miejskich

W czwartek 26 października 2017 r. odbyło się zorganizowane przez Straż Miejską w Nowym Tomyślu szkolenie w zakresie pobierania próbek z palenisk domowych. Pobrany w czasie kontroli materiał zostaje zabezpieczony w specjalnych zaplombowanych pojemnikach w celu przesłania do specjalistycznego, akredytowanego w zakresie badań popiołów i materiałów palnych laboratorium, w celu przeprowadzenia ekspertyzy potwierdzającej badź zaprzeczającej czy w danym palenisku były spalane odpady. Dotychczas kontrole ograniczone były do organoleptycznego sprawdzenia czy spalano odpady.

Nowe uprawnienia działaczy opozycji antykoministycznej i osób represjonowanych

W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann informuje o wynikających z niej uprawnieniach dotyczących prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w ciągu 7 dni) i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Istnieje też możliwość uzyskania - po złożeniu wniosku - comiesięcznego, niezależnego od dochodów świadczenia w kwocie 402,72 zł.

ZGM OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA OKRES 3 LAT

Zarząd Przedsiębiorstwa Usługowego
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Tomyślu,
na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Nowego Tomyśla:
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
NA OKRES 3 LAT
(szczegóły w BIP - link poniżej)

http://bip.nowytomysl.pl/Article/get/id,24854.html

Zagubiony pies

W rejonie posesji nr 42 w Sękowie od kilku dni błąka sie pies. Właściciela prosimy o zaopiekowanie się zwierzęciem. Jeśli ktokolwiek moze pomóc w powrocie psa do domu proszony jest o konakt ze Strażą Miejską tel. 61 44 26 655.