Komunikaty

Wybory sołtysów i Rad Sołeckich

Od 7 stycznia do 18 stycznia 2011 roku we wszystkich 18 sołectwach gminy Nowy Tomyśl odbywać się będą wybory sołtysów i Rad Sołeckich na okres kadencji 2010-2014.
W załączeniu przedstawiamy harmonogram zebrań wyborczych.

Konkurs: Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła III edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.” 

Informacja dla klubów i organizacji sportowych

Pragniemy poinformować, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Nr LVIII/510/2010 z dnia 22.10.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Nowy Tomyśl w styczniu 2011 roku ogłoszony zostanie konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu.

Praca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w dniu 24 grudnia 2010 roku

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 grudnia 2010 roku (piątek)
 Urząd Miejski w Nowym Tomyślu (budynek przy ul. Poznańskiej 33)  będzie nieczynny.

W dniu 24 grudnia 2010 roku Urząd Stanu Cywilnego ( z s. w Nowotomyskim Ośrodku Kultury)
pracuje w godz. od 7.30 - 12.oo.

Henryk Helwing
Burmistrz Nowego Tomyśla

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Nowego Tomyśla na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

Zapraszamy do współpracy

Przed nami 19. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Pracujemy właśnie nad programem finału w NOKu. Pamiętajcie, że to od Was zależy, jak będzie wyglądać tegoroczny koncert. Zapraszamy wszystkich chętnych – scena w tym dniu należy do Was. Czekamy też na gadżety do licytacji, już kilka osób podarowało przedmioty – wkrótce szczegóły.
Wszystkie zespoły, wokalistów i nie tylko prosimy o kontakt: 61/44-231-21 /Beata lub Aga/.

Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych

W Opalenicy powstało Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych. Organizacje uzyskają tam fachową pomoc, poczynając od możliwości skorzystania z internetu, poprzez wsparcie specjalistów i wyjazdy szkoleniowe.

Informacja o zakończeniu realizacji inwestycji

W listopadzie 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej ze Starego Tomyśla do Róży. Wybudowana ścieżka rowerowa ma 4,152 km długości i 2 m szerokości. Przebiega po nasypie po zlikwidowanej kolejce wąskotorowej.

Apel Burmistrza Nowego Tomyśla

Apel Burmistrza Nowego Tomyśla dotyczący tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Wielkopolskim z terenu gminy Nowy Tomyśl.

W grudniu 2009 r. minęła 91. rocznica wybuchu zwycięskiego zrywu niepodległościowego, jakim było Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Brało w nim udział wielu mieszkańców naszej gminy. Kierując się troską o upamiętnienie ich bohaterskich czynów, Burmistrz Nowego Tomyśla podjął inicjatywę umieszczenia tablicy pamiątkowej – poświęconej nowotomyskim powstańcom - na znajdującym się na pl. Niepodległości pomniku Powstańców Wielkopolskich.

UWAGA - zaostrzenie zakazów palenia tytoniu!!!

UWAGA - zaostrzenie zakazów palenia tytoniu!!! Informacja dla właścicieli, zarządzających obiektami i środkami transportu oraz sprzedawców.