Komunikaty

Nowe przepisy wyborcze

Z dniem 1 sierpnia 2011r. wchodzi w życie nowa ustawa regulująca w jednym akcie prawnym zasady przeprowadzania wyborów w naszym kraju

Kodeks Wyborczy zastąpi wszystkie dotychczasowe przepisy normujące wybory.

Z wejściem w życie Kodeksu Wyborczego tracą moc ordynacje wyborcze: do Sejmu i Senatu, do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Parlamentu Europejskiego. Równocześnie przestają obowiązywać ustawy: o wyborze prezydenta oraz o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Spotkanie w sprawie budowy BIOGAZOWNI ROLNICZEJ w Sękowie.

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje o spotkaniu jakie odbędzie się w dniu 28.07.2011r. o godz. 16.00 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury przy ul. Tysiąclecia 3 w sali sesyjnej (pok. nr 105) w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 0,5 MW w Sękowie.
Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką, w tym mieszkańców i właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Loty do Warszawy

Lotnisko w Babimoście z dniem 20 czerwca 2011 roku wznowiło połączenia lotnicze do Warszawy. Więcej informacji na: www.lotnisko.lubuskie.pl

BEZPŁATNE BADANIA W RAMACH PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATY) I PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, dnia 10 sierpnia 2011 r.  w godz.od 14.00 do 18.00 w Nowotomyskim Domu Kultury (sala nr 105), przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla mieszkańców gminy, podczas której zainteresowanym uczestnikom, którzy ukończyli 50 lat, rozdane zostaną specjalne probówki do przygotowania materiału do badań na obecność krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego), a w dniu 19 sierpnia 2011 r. pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego (prostaty). W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia.

Zagłosuj na nowotomyskie odkrycia Wielkopolski!

Ruszyło SMS-owe głosowanie na największe turystyczne odkrycie Wielkopolski! II etap plebiscytu Wielkie Odkrywanie Wielkopolski rozpoczęty!  Zapraszamy do oddawania głosów na kandydatów z Nowego Tomyśla: największy kosz wiklinowy na świecie, Hotel Hi-Fi Paproć, Klimkowa Osada w Cichej Górze, Ogólnopolski Big Band Festiwal.

Apel o pomoc dla pogorzelców

Polski Czerwony Krzyż wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu zwraca się z gorącym apelem o pomoc rzeczową i finansową dla pogorzelców z naszej gminy. Apel - informacja o możliwości udzielenia pomocy - w załączeniu.

Wakacyjne godziny otwarcia biblioteki

Uprzejmie informujemy, iż w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) ulegną zmianie godziny pracy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Likwidacja Powiatowego Zarządu Dróg

Informacja o likwidacji z dniem 30.06.2011 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Tomyślu - w załączeniu.

Informacja dotycząca spisu kontrolnego

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Informujemy, iż z uwagi na przerwę urlopową w miesiącu lipcu nie będą odbywały się posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opiniującej wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zarówno stałych jak i jednorazowych.
Najbliższe posiedzenie GKRPA odbędzie się dnia 08 sierpnia 2011 r., a ewentualne wnioski należy składać do dnia 05.08.2011 r.