Komunikaty

Apel o pomoc dla pogorzelców

Polski Czerwony Krzyż wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu zwraca się z gorącym apelem o pomoc rzeczową i finansową dla pogorzelców z naszej gminy. Apel - informacja o możliwości udzielenia pomocy - w załączeniu.

Wakacyjne godziny otwarcia biblioteki

Uprzejmie informujemy, iż w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) ulegną zmianie godziny pracy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Likwidacja Powiatowego Zarządu Dróg

Informacja o likwidacji z dniem 30.06.2011 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Tomyślu - w załączeniu.

Informacja dotycząca spisu kontrolnego

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Informujemy, iż z uwagi na przerwę urlopową w miesiącu lipcu nie będą odbywały się posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opiniującej wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zarówno stałych jak i jednorazowych.
Najbliższe posiedzenie GKRPA odbędzie się dnia 08 sierpnia 2011 r., a ewentualne wnioski należy składać do dnia 05.08.2011 r.

Elektronika nie do śmietnika

Dnia 2 lipca 2011 roku na terenie Nowego Tomyśla odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego. Harmonogram zbiórki - w załączeniu.

I WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ ABAREX-CUP w Świdwowcu

KOMUNIKAT – zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że dnia 18.06.2011 r. (sobota) odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Nowego Tomyśla, organizowana przez firmę TEW – Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. według poniższego harmonogramu:

Wybory ławników 2011

I N F O R M A C J A
dotycząca ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
SĄDU REJONOWEGO W NOWYM TOMYŚLU
i SĄDU REJONOWEGO W GRODZISKU WLKP
( Sądu Pracy)
w kadencji 2012– 2015

ZASADY I TERMIN SPRZEDAŻY STOISK na JARMARK CHMIELO - WIKLINIARSKI 26-28 sierpnia 2011 r.

Sprzedaż stoisk handlowych na Jarmark 2011 rozpocznie się w dniu 8 sierpnia 2011 roku  od godziny 8:00 w pokoju nr 25, w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu.

Tzw. przedsprzedaż stoisk jest możliwa  od dnia 25 lipca 2011 roku.  Osoba zainteresowana wcześniejszym zakupem stoiska (tj. od 25 lipca) może takowe nabyć, uiszczając dodatkową opłatę w wartości 50 % stoiska

przykład: stoisko z goframi 1107,15 zł + 553,58 zł (50 % wartości) = 1660,73 zł