Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert

Nastąpiło rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w 2017 roku
Informacja o przyznaniu dotacji w II otwartym konkursie ofert znajduje się w załączeniu (Zarządzenie Nr 317/2017).