Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na 2017 r.

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na 2017 r.

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych w zakresie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Tomyśl.
Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację ww. zadania w II otwartym konkursie ofert w 2017 r. wynosi 30 765,00 zł.
Okres realizacji zadań – od 19 czerwca do 31 grudnia 2017 r.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie określone zostały w ogłoszeniu II otwartego konkursu ofert na 2017 r. (dokument w załączeniu).
Oferty można składać do 31 maja 2017 roku.