KOLEJNY SUKCES GMINY NOWY TOMYŚL W POZYSKIWANIU FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

KOLEJNY SUKCES GMINY NOWY TOMYŚL W POZYSKIWANIU FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Gmina Nowy Tomyśl informuje, iż złożony dnia 08 maja 2017 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zakresu tematycznego I. „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wniosek pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chojniki gmina Nowy Tomyśl” w wyniku rozstrzygnięcia naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania KOLD z siedzibą
w Lwówku został wybrany do dofinansowania.

Całkowity koszt operacji wynosi 395 000,01 PLN, kwota dofinansowania 204 340,00 PLN
Głównym celem projektu jest wzrost jakości życia oraz poziomu aktywizacji społecznej
i gospodarczej mieszkańców wsi Chojniki poprzez budowę świetlicy wiejskiej.

Zadanie polega na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chojniki. Inwestycja ma na celu aktywizację społeczności lokalnej i jej rozwój kulturowy. Świetlica będzie miejscem wypoczynku i życia społeczno – kulturalnego wsi, ponadto poprawi jakość przestrzeni publicznej oraz wpłynie pozytywnie na wzrost udziału mieszkańców w działaniach kulturalnych opartych o centra kultury i integracji oraz estetykę wsi Chojniki.

Galeria: 
KOLEJNY SUKCES GMINY NOWY TOMYŚL W POZYSKIWANIU FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
KOLEJNY SUKCES GMINY NOWY TOMYŚL W POZYSKIWANIU FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH