Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt medyczny w szkołach podstawowych

Gmina Nowy Tomyśl pozyskała od Wojewody Wielkopolskiego dotację na zadanie pod nazwą „Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt” .

Otrzymaliśmy na ten cel dotację w wysokości 31.497,00 zł. którą przeznaczono na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w pięciu szkołach podstawowych. Od 1 września 2016 r. w ustawie o systemie oświaty w art.67 ust.1 pkt 4 zaczął obowiązywać zapis, zgodnie z którym do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z „Gabinetów profilaktyki zdrowotneji i pomocy przedlekarskiej, spełniającej szczegółowe wymagania w przepisach dotyczących działalności leczniczej”.

Pozyskana dotacja pozwoli dyrektorom szkół podstawowych doposażyć gabinety w nowoczesny sprzęt medyczny, co poprawi ich funkcjonalność.