Komunikaty

Otwarty konkurs ofert na 2018 rok

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Oferty należy składać do 5 stycznia 2018 roku.
Informacje dotyczące warunków udział w konkursie opisane zostały w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (dokument w załączeniu).

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Burmistrz Nowego Tomyśla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Tomyśl w 2018 r.
Kandydatów można zgłaszać do 3 stycznia 2018 r.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych wraz z zasadami udziału w komisji oraz  formularz zgłoszeniowy - w załączeniu.
 

Zmiany w komunikatorze SISMS

Komunikat operatora Samorządowego Informatora SMS
Informujemy, że z dniem 11/12/2017r dobiega końca okres przejściowy utrzymania aplikacji „Komunikator SISMS”. W związku z tym, od dnia 12/12/2017r systemem komunikacji z mieszkańcami za pośrednictwem aplikacji mobilnej będzie tylko aplikacja BLISKO.
Aplikację Blisko można pobrać ze strony: https://www.sisms.pl/3-kanaly-komunikacji#app

Utrzymanie rowów melioracyjnych – obowiązek właściciela gruntu

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów prowadzi przy obfitych opadach deszczu do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów, co zostało odnotowane w ostatnim okresie w wielu gminach.
Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.

Zmiana rozkładu komunikacji miejskiej

Uwaga! Od dnia 11 grudnia br. obowiązuje nowy rozkład komunikacji miejskiej.
 
Szczegóły w załączniku.

Możliwe utrudnienia przy Szkole Podstawowej nr 2

Informujemy, że od dnia 06.12.2017r. Gmina Nowy Tomyśl przystępuje do realizacji zadania polegającego na "Rozbudowie szkoły podstawowej nr 2 wraz z budową windy w Nowym Tomyślu". Prosimy o wyrozumiałość mieszkańców przywożących dzieci do szkoły w czasie prowadzenia robót. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zamknięcie przejazdu kolejowego w Bukowcu

Informujemy o zamknięciu przejazdu kolejowego w Bukowcu na drodze gminnej z Nowej Róży i Dąbrowy od dnia 6 grudnia br. od godz. 20:30 do dnia 9 grudnia br. do godz. 6:00. Więcej informacji o utrudnieniach w załącznikach.

Informacja o służbie przygotowawczej

Zagubione psy

W rejonie posesji nr 29 w Cichej Górze oraz przy stacji paliw Statoil od kilku dni błąkają sie psy. Właścicieli prosimy o zaopiekowanie się zwierzętami. Jeśli ktokolwiek moze pomóc w powrocie psów do domów proszony jest o konakt ze Strażą Miejską tel. 61 44 26 655.

Informacji WKU - dot. służby przygotowawczej dla żołnierzy

Szczegóły znajdują się poniżej w załączonym pliku PDF.