czerwiec 2017

Recital Rafała Putza

Mam prawo i nie zawaham się go użyć – warsztaty filmowe

Prawa człowieka stanowią istotny element projektu „Kto Ty jesteś?” realizowanego w Strefie Koloru Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przez całą tegoroczną wiosnę. W dniach od 16 do 19 maja, stały się one punktem wyjścia do nakręcenia krótkich filmików. Tego zadania podjęła się piętnastoosobowa grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu wraz z dziesięcioma uczniami Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego.

X Rajd Rowerowy KOLD

Program usuwania azbestu dla gminy Nowy Tomyśl

Szanowni Mieszkańcy,
Gmina Nowy Tomyśl przystąpiła do opracowania Aktualizacji Programu usuwania azbestu dla gminy Nowy Tomyśl wraz z inwentaryzacją miejsc występowania azbestu.
 
W związku z powyższym informujemy, że w najbliższych miesiącach  czerwiec - wrzesień 2017 r. odwiedzą Państwa pracownicy firmy Ekolog Sp. z o.o., posiadający upoważnienie Burmistrza Nowego Tomyśla, celem dokonania spisu z natury wyrobów zawierających azbest.

Spis jest obowiązkowy w związku z tym prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu inwentaryzacji.

Dobre wychowanie z nami zostanie

Informacja Powiatowegu Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu informuje, że dostępne są jeszcze środki na refundację kosztów na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Na czym polega refundacja?

Starosta może ze środków Funduszu Pracy zrefundować pracodawcy lub przedsiębiorcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Żyję zdrowo, bo nie palę!

W ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu oraz realizacji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu wspólnie z Zespołem Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu zorganizowali turniej pod hasłem „Żyję zdrowo, bo nie palę!”.

Celem turnieju było kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczniów szkół gimnazjalnych poprzez pogłębienie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu dla zdrowia.

Zabłąkany pies

W rejonie posesji nr 26 w Grubsku od kilku dni błąka sie pies. Właściciela prosimy o zaopiekowanie sie zwierzęciem. Jeśli ktokolwiek moze pomóc w powrocie psa do domu proszony jest o konakt ze Strażą Miejską tel. 61 44 26 655.

Otwarcie nowej hali Phoenix Contact Wielkpolska

W dniu 2 czerwca 2017 r. Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej hali produkcyjnej Phoenix Contact Wielkpolska.