Wiadomości

Otwarcie czytelni w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu

W dniu 15 grudnia br. odbyło się uroczyste wydarzenie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej- metamorfozie uległa czytelnia. Otwarcie „nowej” czytelni nastąpiło poprzez przecięcie wstęgi przez Burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera oraz Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Panią Lucynę Kończal – Gnap.

Program „Umiem pływać” – Nowy Tomyśl 2017

Zakończyliśmy programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. Wzięło w nim udział 283 uczniów z nowotomyskich szkół.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Burmistrz Nowego Tomyśla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Tomyśl w 2018 r.
Kandydatów można zgłaszać do 3 stycznia 2018 r.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych wraz z zasadami udziału w komisji oraz  formularz zgłoszeniowy - w załączeniu.
 

Zarządzenie w sprawie kontenerów na używaną odzież

Mając na celu uporządkowanie na terenie Gminy Nowy Tomyśl lokalizacji kontenerów na zbiórkę odzieży używanej oraz otrzymanie ładu i porządku bezpośrednio w ich zasięgu, Burmistrz Nowego Tomyśla wydał w tej sprawie Zarządzenie.

Otwarty konkurs ofert na 2018 rok

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Oferty należy składać do 5 stycznia 2018 roku.
Informacje dotyczące warunków udział w konkursie opisane zostały w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (dokument w załączeniu).

Zmiany w komunikatorze SISMS

Komunikat operatora Samorządowego Informatora SMS
Informujemy, że z dniem 11/12/2017r dobiega końca okres przejściowy utrzymania aplikacji „Komunikator SISMS”. W związku z tym, od dnia 12/12/2017r systemem komunikacji z mieszkańcami za pośrednictwem aplikacji mobilnej będzie tylko aplikacja BLISKO.
Aplikację Blisko można pobrać ze strony: https://www.sisms.pl/3-kanaly-komunikacji#app

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bukowiec

Ochotnicza Straż Pożarna z Bukowca otrzymała dnia 9 grudnia 2017 r. nowy wóz strażacki. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki SCANIA P410 wraz ze specjalistycznym wyposażeniem został zakupiony dzięki otrzymaniu preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 1.262.502,00 zł, umarzalnej w 40%.

Rozbudowa monitoringu miejskiego

Jeszcze w tym roku zostanie podłączonych 8 kamer stałych, obejmujących swym zasięgiem newralgiczne punkty na osiedlach Batorego i Północ. W roku 2018 planowane jest objęcie monitoringiem ronda Kościuszki, ronda przy stacji Orlen i skrzyżowania ul. Janusa z 3 Stycznia i Ślósarskiego.

Porozumienie zawarte

W poniedziałek 11 grudnia, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zawarte zostało porozumienie dotycząc współpracy samorządów w ramach Poznańskieju Kolei Metropolitalnej. Jego skutkiem będzie możliwość uruchomienia w II kwartale 2018 r. sześciu dodatkowych par pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem, a Poznaniem.

Uroczyste otwarcie nowej części Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu

11 grudnia w nowotomyskim Szpitalu Powiatowym dokonano uroczystego otwarcia trzeciej kondygnacji, gdzie mieści się Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, dyrektor Szpitala Janusz Nowak, zastępca dyrektora Marek Ratajczak, Prezes Zarządu BBraun Aesculap Chifa Slawomir Lukaszyk oraz zaproszeni Senatorowie i Posłowie RP, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ oraz przedstawiciele ościennych gmin i powiatów.