Co i jak załatwić

Pierwokup

Prostowanie błędów w aktach stanu cywilnego

Sprzedaż lokali i budynków

Udostępnianie danych z akt ewidencji ludności

Wycinka drzew