Rada Miejska

Skład osobowy

 

SKŁAD OSOBOWY KADENCJI 2014 - 2018

 

Brambor Marcin

      PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

 

Frański Łukasz

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 

Śliczner Wojciech

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 

RADNI:

Andryszczyk Wojciech Bielawa Maciej
Drążkowiak Leszek Drożdżal Adam
Jandy Mateusz Jarosz Michał
    Klimko Jan
Maćkowiak Jarosław

Nawrot

Bogusław

Polański Adam Radwan Tomasz
Rolla Katarzyna Sara Rafał
Skrzypczak Jakub

Szczechowiak

Mieczysław

Szofer Adam

Tabaczyński

Rafał

 

 

 

SKŁAD OSOBOWY KADENCJI 2010 - 2014

 

Tomasz Wlekły
Przewodniczący Rady Miejskiej

Krystyna Wilkoszarska
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Leszek Drążkowiak
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Radni:

Mariusz Brych Przemysław Brych
Łukasz Frański Adam Frąckowiak
Barbara Jandy
Mateusz Jandy
Michał Kasper Jan Klimko
Tomasz Kuczyński Bogusław Nawrot
Adam Polański Janusz Raj
Stanisław Rybarczyk Jan Skrzypczak
Mieczysław Szczechowiak Piotr Szymkowiak
Wojciech Śliczner Grażyna Targiel

Komisje Rady Miejskiej

Składy Osobowe Komisji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

kadencja 2014 - 2018

I. KOMISJA REWIZYJNA:

1. Michał Jarosz - Przewodniczący komisji
2. Jarosław Maćkowiak - Zastępca przew. komisji

3. Jan Klimko - członek komisji
4. Leszek Drążkowiak - członek komisji
 

II. KOMISJA KOMUNALNA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO:

1. Adam Polański - Przewodniczący komisj
2. Katarzyna Rolla - zastępca przew. komisji

3. Rafał Tabaczyński - członek komisji
4. Wojciech Andryszczyk - członek komisji
5. Rafał Sara - członek komisji
6. Maciej Bielawa - członek komisji

III. KOMISJA OŚWIATY KULTURY SPORTU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH:

1. Jakub Skrzypczak - Przewodniczący komisji
2. Maciej Bielawa - zastępca przew. komisji

3. Jan Klimko - członek komisji
4. Adam Szofer - członek komisji
5. Adam Polański - członek komisji
6. Mateusz Jandy - członek komisji
7. Michał Jarosz - członek komisji
8. Tomasz Radwan - członek komisji
9. Rafał Sara - członek komisji
10. Łukasz Frański - członek komisji

IV. KOMISJA OBSZARÓW WIEJSKICH ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:

1. Adam Drożdżal - Przewodniczący komisji
2. Mieczysław Szczechowiak - zastępca przew. komisji

3. Mateusz Jandy - członek komisji
4. Bogusław Nawrot - członek komisji
5. Leszek Drążkowiak - członek komisji
6. Wojciech Śliczner - członek komisji
7. Katarzyna Rolla - członek komisji
8. Tomasz Radwan - członek komisji

V. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FINANSÓW:

1. - Przewodniczący komisji
2. Bogusław Nawrot - zastępca przew. komisji

3. Rafał Tabaczyński - członek komisji
4. Wojciech Andryszczyk - członek komisji
5. Adam Szofer - członek komisji
6. Mieczysław Szczechowiak - członek komisji
7. Jakub Skrzypczak - członek komisji
8. Adam Drożdżal - członek komisji
9. Wojciech Śliczner - członek komisji
10. Łukasz Frański - członek komisji
11. Jarosław Maćkowiak - członek komisji

 

kadencja 2010 - 2014

I. KOMISJA REWIZYJNA

1. Michał Kasper - przewodniczący komisji
2. Stanisław Rybarczyk - zastępca przew. komisji
3. Przemysław Brych - członek komisji
4. Jan Klimko - członek komisji
5. Tomasz Kuczyński - członek komisji

II. KOMISJA KOMUNALNA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

1. Przemysław Brych - przewodniczący komisji
2. Adam Polański - zastępca przew. komisji
3. Krystyna Wilkoszarska - członek komisji
4. Jan Skrzypczak - członek komisji
5. Adam Frąckowiak - członek komisji
6. Barbara Jandy - członek komisji

III. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

1. Barbara Jandy - przewodnicząca komisji
2. Jan Klimko - zastępca przew. komisji
3. Krystyna Wilkoszarska - członek komisji
4. Grażyna Targiel - członek komisji
5. Mateusz Jandy - członek komisji
6. Michał Kasper - członek komisji
7. Łukasz Frański - członek komisji
8. Adam Polański - członek komisji

IV. KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Grażyna Targiel - przewodniczący komisji
2. Mieczysław Szczechowiak - zastępca przew. komisji
3. Janusz Raj - członek komisji
4. Bogusław Nawrot - członek komisji
5. Wojciech Śliczner - członek komisji
6. Leszek Drążkowiak - członek komisji
7. Mariusz Brych - członek komisji
8. Piotr Szymkowiak - członek komisji

V. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FINANSÓW

1. Mariusz Brych - przewodniczący komisji
2. Jan Skrzypczak - zastępca przew. komisji
3. Mieczysław Szczechowiak - członek komisji
4. Janusz Raj - członek komisji
5. Adam Frąckowiak - członek komisji
6. Łukasz Frański - członek komisji
7. Wojciech Śliczner - członek komisji
8. Piotr Szymkowiak - członek komisji
9. Leszek Drążkowiak - członek komisji
10. Tomasz Kuczyński - członek komisji
11. Bogusław Nawrot - członek komisji
12. Mateusz Jandy - członek komisji
13. Stanisław Rybarczyk - członek komisji

Plan pracy Rady Miejskiej

Plan Pracy Rady Miejskiej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Kliknij  TUTAJ
 

Plan pracy komisji Rady Miejskiej

Plan pracy komisji Rady Miejskiej znaduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Kliknij TUTAJ
 

Zawiadomienia o sesjach

Zawiadomienia o sesjach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Kliknij TUTAJ
 

Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej

Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Kliknij  TUTAJ
 

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

BAZA PRAWA LOKALNEGO - KLIKNIJ TUTAJ