Urząd Miejski

Władze

 

Włodzimierz Hibner
burmistrz

tel. 61 44 26 601
Budynek/nr pokoju: A/28a

   

Paweł Mordal
zastępca burmistrza

tel. 61 44 26 602
Budynek/nr pokoju: A/28b

 

Maria Ceglecka
sekretarz Gminy

tel. 61 44 26 604
Budynek/nr pokoju: A/28c

Ludomira Śpiączka
skarbnik Gminy

tel. 61 44 26 605
Budynek/nr pokoju: A/32

CAF 2006

Informacja o realizacji w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu Samooceny Metodą CAF 2006

PodglądZałącznikWielkość
Sprawozdanie z samooceny177.52 KB
Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu161.29 KB
Certyfikat
Certyfikat1.48 MB

Język migowy

I N F O R M A C J A
BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA

w sprawie realizacji w URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM TOMYŚLU
uprawnienia wynikającego z ustawo o języku migowym i innych środkach komunikowania się

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243), która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie, informuję o zasadach skorzystania z tego uprawnienia w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z tego uprawnienia przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu proszona jest o dokonanie zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

1) wypełniając druk zgłoszenia (do pobrania poniżej) i przesyłając je:
a) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, lub
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail : j.migowy@nowytomysl.pl , lub
c) faksem na nr 61 44 22 754,

2) wypełniając druk zgłoszenia i składając je w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego usytuowanym w holu Urzędu przy ul. Poznańskiej 33,

3) telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej, dzwoniąc pod nr tel. 61 44 22 615 lub 61 44 22 400.

Po dokonaniu zgłoszenia Urząd zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez tę osobę wskazanym lub z nią uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usług tłumacza języka migowego, Urząd zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych uprawnień.

(-) mgr Henryk Helwing
BURMISTRZ NOWEGO TOMYŚLA 

PodglądZałącznikWielkość
zgloszenie.pdf88.35 KB
zgloszenie.doc20 KB

KARTA ETYKI

PodglądZałącznikWielkość
Informacja o udziale w projekcie1.59 MB
Zarządzenie - Karta etyki328.04 KB
Karta Etyki164.29 KB