Najnowsze w BIP

Subskrybuje zawartość
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu
Zaktualizowano: 1 godzina 22 min. temu

Wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń

wt., 08/08/2017 - 09:58

   Wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Borusja” Boruja Kościelna - tryb pozakonkursowy

pon., 07/08/2017 - 10:52

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Aktywna i zintegrowana Boruja Kościelna – Rozwój kultury fizycznej, promocja zdrowego stylu życia oraz integracja mieszkańców Borui Kościelnej i okolic poprzez działalność LKS Borusja Boruja Kościelna”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Ludowego Klubu Sportowego „Borusja” Boruja Kościelna.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 14 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl